Biuro Rachunkowe

Magdalena Cieślak

     Biuro posiada szeroką ofertę dla każdego typu prowadzonej działalności.
Zapewniamy pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy.
Zakres oferowanych usług dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta.


Prowadzenie ksiąg handlowych:

 • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont,
 • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów, bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji,
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji,
 • współpraca z audytorem Spółki oraz z Urzędami Skarbowymi,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.


Prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu
ewidencjonowanego:

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji,
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych,
 • analiza wyniku podatkowego.


Outsourcing usług Głównych księgowych:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów,
 • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu oraz banków,
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowy obieg dokumentów księgowych,
 • przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do wymogów standardów sprawozdawczych oraz prawa podatkowego,
 • przejęcie odpowiedzialności za kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń podatkowych,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.


Obsługa kadrowo płacowa

Sporządzanie:

 • list płac,
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • deklaracji ZUS,
 • deklaracji podatku od osób fizycznych,
 • deklaracji PFRON,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych,
 • ewidencja urlopów,
 • reprezentowanie w US i ZUS.


Kontakt

 Biuro Rachunkowe

Magdalena Cieślak

ul. Jagiellońska 27/14
wejście od ul. Pocztowej
Szczecin

NIP: 852-116-92-43 

tel. 508-053-142

email: biuro@biuromc.pl


Certyfikat ksiegowy
NR 16343/2006